Portfolio

Podívejte se na naši tvorbu

Kontakt

Contact us

dwarf digital

se zaobírá grafickým designem a DTP, návrhu loga přes tvorbu korporátního designu až po produkci marketingových materiálů, video spotů, bannerů, e-mailingů a mnoha dalších formátů., video spotů, bannerů, e-mailingů a mnoho dalšího.

3D skenování pro stavebnictví, architekturu a vědu

Již od roku 2012 se zaobíráme vývojem metod na tvorbu 3D modelů fotogrametrickým skenováním LIDARem.

Skenování terénu, budov a objektů

Poskytujeme široké spektrum technik pro skenování terénuzaměřených na tvorbu 3D modelů
Obrazové data se získávají pomocí kalibrovaných digitálních fotoaparátů. Tato metoda skenování vychází z tzv. Počítačového vidění (Computer Vision), které využívá obrazové body (pixely) digitálních snímků na trojrozměrnou rekonstrukci objektů. 3D modely je teda možné libovolně otáčet 360°, přibližovat, oddalovat, vykonávat měření (např. ploch, objemů, souřadnic, vzdáleností).

Výstupem jsou digitální 3D modely objektů, které se dají využít např. v stavebnictví, architektuře, archeologii, zachování kulturního dědičství, geodezii a kartografii, zemědělství, vědě a technice, filmovém a herním průmyslu, reklamě a v mnoha dalších.

3D mapování

Má využití v dokumentaci kulturního dědičství, odkrývání archeologických nalezísk, technické dokumentaci staveb (3D pasport), monitoringu změn a posuvů, výpočte kubatur, tvorbě 3D máp, DEM, DTM a ortofotomáp větších územních celků, mapovaní dálnic a ulic, digitalizaci staveb a míst.

Informačný model budovy (BIM)

Potřebujete převést váš podnik do digitálního světa? Vytvoříme vám informační model budovy na míru.
Používáme nejmodernější technologie v oblasti 3D skenování, pomocí kterých víme zachytit každý detail (potrubí, vzduchotechniku, výrobní linku, stavbu). Z naskenovaných dat vytvoříme 3D modely (SOLID, CAD, MESH), virtuální prohlídku přes webové prohlížeče, tablety, smartphony a jiné.

Skenování interiérů

Typickým využitím skenování interierů je 3D projektová dokumentace, zjišťování skutečných rozměrů realizace stavby, tvorba virtuálních galerií a přehlídek pro realitní kanceláře. Výstupy jsou také vhodným podkladem pro další plánování interiéru.

Skenování mikro reliéfu

Speciálním případem makro fotogrametrie jsou objekty s malou výškovou konfigurací. Jde převážně o rovinné objekty s mikroskopickými převýšeními, které není možné volným okem pozorovat. Typické aplikace se dají najít v archeologii, paleontologii, strojařství, kriminalistice, kontrole kvality výrobků a v dalších jiných.

Fotogrametrie

Fotogrametrické skenováni není naší hlavní metodou sběru 3D dat, když vytváříme 3D modely. V případe potřeby fotogrametrické data doplňujeme datmi z laserového skenovaní, panoramatického snímkovaní, případně z objektové panoramy.

Výhoda fotogrametrie naproti jiným metodám skenování:

Je možné naskenovat objekty od mikroskopických až po územní celky v mírce 1:1.

Je zabezpečená fotorealistická textura ve vysokém rozlišení. 3D model je teda obarbený reálními barvami z fotek.

Možnosť skenovania aj pohybujúcich sa objektov (skenovanie ľudí a tvárí). V tomto prípade zber dát (fotiek) musí trvať maximálne stotinu sekundy.

Je možnosť čiastočnej a v niektorých prípadoch aj úplnej automatizácie procesu skenovania.

Najväčším problémom všetkých metód skenovania sú lesklé povrchy. My však máme vyvinuté postupy na odstránenie odleskov, čím zabezpečujeme kvalitné, geometricky presné a verné 3D modely.