Počítačová podpora v archeológii 2019

Počítačová podpora v archeológii 2019

in Kvě 01, 2019

Igor Furugláš

Dwarf digital, s.r.o.  – Dwarf digital archeology

Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2019, Kočovce – učebno-výcvikové zariadenie Stavebnej fakulty STU

Plnohodnotná virtuálna realita v archeologickom výskume.

Moderné technológie umožňujú využiť 3D modeli získané počas výskumu fotogrametriou, alebo rekonštrukčným modelovaní v prostredí plnohodnotnej virtuálnej reality (VR). To prináša celkom nový pohľad na rekonštruovanú situáciu. Prostredníctvom VR sa pozorovateľ ocitne priamo simulovanom prostredí a vníma reálne proporcie. Takto sa môžeme dostať napríklad do archeologickej sondy z predošlých výskumov ktoré sú už zasypané, zaniknuté. Dovoľuje nám to tieto situácie znova plnohodnotne preskúmať. Ďalšiu výhodou je interakcia s prostredím a možnosť manipulovania s predmetmi v nej.  Táto technológia otvára nové možnosti edukácie, výskumu a prezentácie v archeológii.

To všetko by sa odprezentovalo a predviedlo na ukážke z prebiehajúceho výskumu zo Slovenska pri ktorom sa od jej počiatkov využíva aj digitalizácia pre možnosť neskoršieho využitia pre VR.